facebook
Aqua Pet
Aqua Reptile
Novaeuro Aqua Nova
Zgłoszenie reklamacyjne na drodze gwarancji

Wypełnienie poniższego formularza umożliwi Państwu zgłoszenie produktu do serwisu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do działu reklamacji, który następnie skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych szczegółów.

Formularz reklamacyjny

imię i nazwisko zglaszajacego *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania
Kod pocztowy *
Miejscowość *
E-mail *
Telefon *
Reklamacja dot. produktu *
Data sprzedaży *
Opis reklamacji *
Zdjęcie reklamacyjne 1:
Zdjęcie reklamacyjne 2:
Zdjęcie reklamacyjne 3:
Skan pdf lub zdjęcie dokumentu sprzedaży lub gwarancji :